Veronika Šutá, profesionálna huslistka, Bratislava.

Mladá šarmantná profesionálna huslistka Vám ponúka svoje služby.

Vhodné príležitosti:

 • svadobné obrady
 • recepcie, vernisáže, výstavy ...
 • slávnostné príležitosti
 • pohreby
 • bohoslužby
 • vystúpenia na koncertoch
 • a iné ...

Možnosti vystúpení:

 • sólové hranie kratšieho rozsahu, skladby podľa objednávky
  (napr. pri svadobných obradoch, pohreboch)
 • sólové hranie dlhšieho rozsahu - viac hodinové
  (recepcie, vernisáže ... hudba v pozadí, veselá, neutrálna ...)
 • vystúpenie v rámci koncertov, výchovných koncertov, zábavných programov
 • aj v zohratej kombinácii s klavírom

Profil:

 • absolventka konzervatória v Žiline a PDF UK odbor hudobná výchova
 • učiteľka hry na husle na ZUŠ v Bratislave
 • spolupráca s viacerými hudobnými zoskupeniami a skupinami

Kontakt:

Umelkyňu zastupuje ARTspace.sk - združenie umeleckých služieb, Bratislava.
Radi Vám podáme bližšie informácie, repertoár a prekonzultujeme s Vami možnosť vystúpenia podľa Vašich predstáv.
manažér p. Gajdoš tel.: 0902 407857, p. Zmeko tel.: 0903 864359
email: kontakt@artspace.sk

www.artspace.sk